Strona główna / Blog / Nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy
nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy

11 października 2023

Jeżeli jesteś lekarzem z Ukrainy i marzysz o praktykowaniu medycyny w Polsce, to proces nostryfikacji dyplomy lekarskiego jest nieodzownym etapem na tej drodze. To skomplikowana procedura, ale z naszym praktycznym przewodnikiem dowiesz się, jak ją przejść krok po kroku.

Krok 1: Zbierz wszystkie wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem postępowania nostryfikacyjnego upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty. Będą to:

  1. Dyplom ukończenia studiów medycznych: Musisz posiadać oryginał lub zweryfikowaną kopię swojego dyplomu, który jest potwierdzeniem ukończenia studiów medycznych z Ukrainy.
  2. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów: To mogą być oficjalne dokumenty od twojej uczelni, które opisują program studiów, przebieg twojego kształcenia oraz potwierdzenie kwalifikacji.
  3. Świadectwo lub dyplom potwierdzający przyjęcie na studia: To dokument, który potwierdza twoje przyjęcie na studia medyczne na Ukrainie.

Krok 2: Wybierz uczelnię nostryfikacyjną

Następnie musisz wybrać uczelnię w Polsce, która będzie przeprowadzać proces nostryfikacji twojego dyplomu lekarza. Sprawdź, które uczelnie posiadają uprawnienia do nostryfikacji dyplomów medycznych. Pamiętaj, że obecnie proces nostryfikacji dla obywateli Ukrainy może być prowadzony tylko przez uczelnie medyczne, które mają kategorię naukową A+, A lub B+ w dziedzinie nauk medycznych.

Krok 3: Złóż wniosek o nostryfikację

Teraz nadszedł czas na złożenie wniosku o nostryfikację do wybranej uczelni. Wniosek ten będzie wymagał informacji o twoim dyplomie, programie studiów oraz innych dokumentach związanych z twoim wykształceniem medycznym. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są przetłumaczone na język polski, jeśli to konieczne.

Krok 4: Przejdź egzamin nostryfikacyjny

W zależności od uczelni i jej procedur, będziesz musiał podjąć oraz zdać egzamin nostryfikacyjny. Może przyjąć różne formy, takie jak egzamin pisemny lub ustny. Ocenia on twoją wiedzę medyczną i językową. Przygotuj się odpowiednio, ponieważ egzamin nostryfikacyjny jest uważany za wymagający.

Krok 5: Oczekuj na decyzję

Po złożeniu wniosku i zdaniu egzaminu nostryfikacyjnego pozostaje już tylko czekać na decyzję uniwersytetu medycznego. Zgodnie z przepisami, uczelnia ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 90 dni od złożenia wniosku.

Krok 6: Rozpocznij praktykę w Polsce

Jeśli uczelnia uzna twój dyplom za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi, otrzymasz pozytywną decyzję nostryfikacyjną. Teraz jesteś gotów, aby rozpocząć praktykę medyczną w Polsce. Otrzymasz tymczasowe Prawo Wykonywania Zawodu, które będzie ważne przez 5 lat.

Pamiętaj, że procedura nostryfikacji jest trudna, ale możliwa do osiągnięcia z odpowiednim wsparciem. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z usług specjalistycznych agencji, które pomagają lekarzom z Ukrainy w procesie nostryfikacji. To ważny krok w kierunku spełnienia swoich zawodowych marzeń w Polsce. 

Powyższe informacje przedstawiają poglądowy przekrój procesu nostryfikacji, pamiętaj żeby skontaktować się z przedstawicielem wyższej uczelni medycznej lub z prawnikiem w celu otrzymania profesjonalnych porad.