Strona główna / Blog / Chatboty w służbie zdrowia – czy są lepsze od lekarzy?
chatboty w medycynie

Chatboty w służbie zdrowia – czy są lepsze od lekarzy?

13 października 2023

Ostatnio, ze względu na pandemię COVID-19, zdrowie wirtualne i telemedycyna rozwinęły się błyskawicznie. Ale to przyniosło ze sobą także ogromny wzrost liczby wiadomości od pacjentów, co z kolei sprawiło, że pracownicy służby zdrowia byli coraz bardziej przepracowani i wypalani. Jednak czy można by wyobrazić sobie, że chatboty wspierane sztuczną inteligencją, mogłaby pomóc w odpowiadaniu na pytania pacjentów? Oto wyniki ciekawego badania, które to sprawdzało.

Potencjał chatbotów

Niedawno przeprowadzono badanie, które miało na celu ocenić, czy chatbot, czyli program komputerowy oparty na sztucznej inteligencji, mogą dostarczać odpowiedzi na pytania pacjentów lepiej niż ludzcy lekarze. Wyniki były naprawdę interesujące.

Badanie obejmowało analizę odpowiedzi na pytania pacjentów, które były zadawane na publicznym forum internetowym. Okazało się, że systemy sztucznej inteligencji dostarczały odpowiedzi znacznie dłuższe od tych, które udzielali lekarze. Co więcej, odpowiedzi chatbotów zostały ocenione jako wyższej jakości i bardziej empatyczne w porównaniu do odpowiedzi lekarzy.

Ewaluatorzy, czyli osoby oceniające te odpowiedzi, wybierali odpowiedzi chatbota jako lepsze w około 79% przypadków. Oznacza to, że w większości przypadków, systemy sztucznej inteligencji wygrywały w konkurencji z lekarzami, jeśli chodzi o jakość i empatię odpowiedzi na pytania pacjentów.

Co to oznacza dla przyszłości opieki zdrowotnej?

Warto zastanowić się, co te wyniki mogą oznaczać dla przyszłości opieki zdrowotnej. Wydaje się, że chatboty mogą być bardzo pomocne, zwłaszcza w przypadku prostych i często zadawanych pytań pacjentów, a więc obsługi automatycznej. Mogą one pomóc w usprawnieniu obsługi klientów i tym samym skrócić czas oczekiwania pacjentów na wsparcie od lekarzy.

Ale oczywiście, istnieją pewne ograniczenia. Badanie opierało się na analizie publicznych pytań pacjentów z internetu, a prawdziwe sytuacje medyczne mogą być bardziej skomplikowane. Ponadto, chatboty nie są w stanie zastąpić lekarzy w pełni, zwłaszcza w przypadkach, gdzie pacjenci wymagają kompleksowego wsparcia, a więc zaawansowanego leczenia lub diagnozy.

Przyszłość chatbotów

Badanie to otwiera drzwi do dalszych badań nad wykorzystaniem chatbotów w opiece zdrowotnej. Mogą one być użyteczne w udzielaniu odpowiedzi na proste pytania pacjentów, zwłaszcza w przypadku ogromnej ilości wiadomości, jakie otrzymują lekarze. Jednak wciąż potrzebujemy więcej badań, aby dowiedzieć się, jak chatboty mogą naprawdę wpłynąć na jakość opieki zdrowotnej i jak można je wdrożyć w praktyce medycznej.